Asociacija „Lietuvos BMW klubas“

 • Buveinės adresas:Tuskulėnų G. 10 – 25, LT – 09212, Vilnius, Lietuva
 • Įmonės kodas:195732955
 • Bankas:AB bankas „CITADELE“
 • Banko sąskaita:LT07 7290 0000 0870 0894
Kontaktai

Klubo istorija

Kaip ir daugelis Lietuvos automobilių klubų, taip ir Lietuvos BMW klubo užuomazgos buvo virtualioje erdvėje.

1997-1998 metais grupė BMW entuziastų pradėjo bendrauti tuo metu populiariose Omnitel newsgroups'uose. Po kažkiek laiko vien tik virtualaus bendravimo neužteko ir prasidėjo gyvi susitikimai. Buvo renkamasi Sacharovo aikštėje prie Spaudos rūmų, kur buvo aptariami automobiliai, pasvilinamos padangos bei papaišomos saulutės.

Palaipsniui atsirado didesni susirinkimai:

http://galerija.bmw-klubas.lt/susitik2000
http://galerija.bmw-klubas.lt/susitik2000-2

Atsirado ir noras įteisinti šį BMW entuziastų judėjimą ir įsteigti oficialų BMW klubą. Ne viskas buvo taip paprasta, kaip galėtų atrodyti. Tam, kad būtų įsteigtas BMW klubas, reikalingas Europos BMW klubo sutikimas, nes BMW AG gan griežtai reglamentuoja BMW klubų kūrimąsi visame pasaulyje, taikydama štai tokia schemą. Kaip aukščiausia BMW klubinio gyvenimo organizacija yra BMW Council. Jai pavaldūs yra Kontinentų BMW klubai. Europos atžvilgiu tai BCE (BMW Club Europe). BCE pavaldūs šalių BMW klubai. O šalies BMW klubui pavaldūs regioniniai BMW klubai.

Taigi šiek tiek užtrukę derindami klubo logotipą  bei Lietuvos viešųjų įstaigų įstatų atitikimą BCE reikalavimus, 2001 balandžio 18 d. Lietuvos BMW klubas buvo oficialiai įregistruotas.

Klubo steigėjai yra šie asmenys:

 1. Rytis Klimas
 2. Julius Pailiukaitis
 3. Donatas Jovarauskas
 4. Dalius Pasperskis
 5. Astijus Skirius
 6. Rodion Jonaitis
 7. Martynas Gedminas
 8. Darius Jasaitis
 9. Adomas Gudaitis

Pirmuoju klubo prezidentu išrenkamas Rytis Klimas.
2001.04.18 – 2003.04.12 - Rytis Klimas
2003.04.12 – 2003.11.08 - Gediminas Balodas
2003.11.08 – 2004.11.13 - Antanas Lomsargis
2004.11.13 – 2006.11.04 - Rytis Klimas
2006.11.04 - 2009.11.17 - Igoris Repovas
2009.11.17 - iki dabar - Jonas Treinys

Įkūrus klubą, jo veikla vystėsi gan dinamiškai, stipriai didėjo naujų narių skaičius. Nepraėjus ir dvejiems metams, klubas vienijo apie 40 BMW entuziastų. Bet vėliau, klubui pasirinkus brandesnio klubo kelią, kuris savo veikla buvo orientuotas į visapusiškesnį klubo narių laisvalaikio organizavimą, o nesikoncentravo vien tik sporto srityje, klubo narių skaičius pradėjo mažėti.  2004 metais buvo pasiektas minimumas - 18 narių, ir nuo to laiko prasidėjo palaipsnis klubo didėjimas, orientuotas į kokybę, bet ne į kiekybę.

Susiformavo tradiciniai klubo renginiai - Žiemos Testas, BMW Vasara, Kelionė per Lietuvą, kurių laukė ne vien BMW klubo nariai, bet ir kiti BMW entuziastai.

Nuo 2004 metų klubas užsiima ir labdaringa veikla. Tai metais buvo aplankyti Spenglos vaikų namai šalia Valkininkų Varėnos rajone. Vaikams nuvežėme įvairų skanėstų, pabendravome grupėse. Vaikai nupiešė Kalėdines atvirutes, parodė savo programėlę. O prieš išvykdami keli nariai pavežiojo vaikus vietinėje aikštelėje, kaip priklauso galu varomam automobiliui.

Kitais metais pasirinkome Beižonių vaikų globos namus, nes jie yra ganėtinai nutolę nuo pagrindinių miestų bei kelių, tad jų vaikučiai gaudavo mažiau dėmesio. Su jais  draugaujame ligi šiol. Be kalėdinės akcijos, kartu su kitais BMW entuziastais organizuojamas ir Velykinis renginys pas vaikučius.

Kadangi BMW klubai yra praktiškai visose šalyse, tai palaikome glaudžius santykius su Lenkijos, Baltarusijos bei Latvijos BMW klubais. Dažnai vykstame į jų organizuojamus renginius bei džiaugiamės jų dalyvavimu mūsų renginiuose.

Nuo 2007 metų pradėjome dalyvauti ir Europos BMW klubų renginyje, kuris kiekvienais metais organizuojamas vis kitoje šalyje. 2007 metais lankėmės Olandijoje

2008 metais Šveicarijoje.

2009 metais renginys buvo Portugalijoje, bet atsižvelgę į atstumą bei padėtį Lietuvoje, nutarėme nevykti.